Odborná údržba, čištění či regenerace umělého trávníku

Úspěšně jsme provedli pravidelné čištění a kompletní rekonstrukce desítkám víceúčelovým hřištím s umělou trávou, fotbalovým hřištím a tenisovým kurtům.

Proces opravy a revitalizace

Stará a poškozená umělá tráva

Stará a poškozená umělá tráva

Strojní technologie pročištění

Strojní technologie pročištění

Umělá tráva je po rekonstrukci jako nová

Umělá tráva je po rekonstrukci jako nováRozdíl před a po renovaci

Porovnání před a po

Porovnání před a po

Neudržovaný umělý trávník

Neudržovaný umělý trávník

Perfektní stav po renovaci

Perfektní stav po renovaciZajímá vás cenová nabídka servisu pro vaše hřiště? Kontaktujte nás!

Proč je důležité čištění a regenerace?

Zejména u víceúčelových hřišť, kde je sportovní povrch z umělé trávy s křemičitým vsypem, nastává po několika letech provozu zhoršení užitných vlastností, které je pro uživatele většinou již citelné.

Intenzívním zašlapáním vsypu do vláken trávníku, společně s pylovým spadem a ostatními vnesenými nečistotami, se stává hrací povrch méně propustný pro dešťové srážky.

Zároveň ztrácí svou vnitřní pružnost a po dešti je až nebezpečně kluzký. Naší unikátní strojní technologií čištění a současného provzdušnění s výměnou vsypu dokážeme degradovaný trávník zrenovovat a obnovit jeho původní vlastnosti a vzhled.

Proč investovat do renovace staršího hřiště?

Pravidelnou údržbou zamezíte tomu, aby se umělá tráva nebo víceúčelové hřiště dostalo do stavu, kdy musí dojít ke kompletní výměně. To je až 75% dalších investic!

Odborná revitalizace a čištění fotbalové umělé trávy

Díky našemu profesionálnímu vybavení od firmy ITTEC-Redexim jsme schopni nabídnout pro fotbalové umělé trávníky komplexní služby běžné i střednědobé údržby.

Při regenerační zákroku provádíme vždy hloubkové provzdušnění (dekomprese) spojené s napřímením vláken trávníku.

Pokud je nutno, čištění umělého trávníku provádíme i s případnou výměnou vnitřního degradovaného vsypu. Doplnění materiálu vnitřního vsypu a jeho zakartáčování do řádné nivelety je samozřejmostí.

Zajímá vás cenová nabídka servisu pro vaše hřiště? Kontaktujte nás!

 

 

Kontakt: