Sportovní hřiště v kondici, aneb ušetřete statisíce korun! I.

Pořízení moderního sportoviště je nákladnou záležitostí. Jak využít Vaši investici na 100%?
Sportovní povrchy, ponechané bez údržby, začnou během několika let ztrácet na své původní kvalitě. Napadání nečistot a jejich následné zašlapání do povrchu působí předčasné tvrdnutí umělého trávníku. Pro sportovce se tak snižuje komfort měkkého došlapu, povrch je kluzký a interval použitelnosti sportoviště po dešti se neúměrně prodlužuje. Hrozí nebezpečí úrazů.

Udržováním umělého trávníku v čistotě předcházíme jeho stárnutí

Ideální je tedy nepodcenit běžný servis – udržování plochy bez nečistot, s optimální výškou hladiny křemičitého vsypu a s řádně rozkartáčovanými vlákny travního koberce. Bez intenzivního kartáčování umělý trávník rychleji tvrdne a má tendenci vytvářet nepropustnou kluzkou krustu. Takový povrch je pak více náchylný k bujení mechů.
Sezónní údržba je dle intenzity využití doporučována 1–2x ročně, nejlépe v jarním období, kdy jsou vlákna trávníku po zimě ulehlá.

Ani starší neudržovaný povrch nemusí být na odpis

I po letech provozu – často již v zatvrdlém a kluzkém stavu se špatnou propustností dešťových srážek – dokáže umělý trávník po renovaci znovu posloužit sportovcům stejně kvalitně, jako trávník nový. Dokonce i povrch, který na první pohled působí velmi zašle, většinou zdaleka nevyčerpal svou životnost a je jen jaksi „zakonzervovaný“ nečistotami. Pokud se při odborné prohlídce nezjistí, že je nadměrně prodřený a jeho vlákna se výrazněji štěpí či vytrhují z podložky, je téměř jistá možnost účinné renovace.

Hloubková strojní údržba

Tam, kde již nestačí čištění a údržba ruční, přichází na řadu strojové čištění. Nejúčinnější čištění umělých trávníků je prováděno odstraněním degradovaného vsypu s příměsemi nečistot a mechů při současné regeneraci vláken a s následnou aplikací vsypu nového. Vhodným doplňkem strojních technologií čištění umělých trávníků je i tlakové mytí, které povrch také barevně oživí.

Nerovný podklad? Máme řešení!

Poměrně častým úkazem u starších trávníků, které jsou instalovány na hutněných štěrkodrtích, je dotvarování podloží s menšími či většími nerovnostmi na povrchu umělého trávníku. Ve většině případů lze tento problém vyřešit šetrným válcováním s ověřeným technologickým postupem. V nevyhnutelných případech je provedeno lokální rozkrytí, dorovnání podloží ze štěrkodrtí a následné zpětné zacelení umělého trávníku.

Ušetřete až 80% nové investice

Odstranit starý umělý trávník je až poslední volba. Vždy je dobré zvážit nejprve možnost renovace. Využijte bezplatnou individuální konzultaci přímo na místě, aby Vaše plánování péče o umělý trávník bylo ekonomické a současně maximálně účinné.
Cenová relace komplexní regenerace umělého trávníku se pohybuje v rozmezí 20–30% v porovnání s výměnou za trávník nový. Kvalitní regenerace spolu s následným sezónním servisem prodlouží uživatelskou životnost o 5–10 let. Výsledek je většinou překvapivě dobrý a využití původní investice tak neskončí předčasně.Kontakt: