Čištění a údržba umělého trávníku a sportovních povrchů | opravy hřišť

Renovace umělého trávníku

Zejména u víceúčelových hřišť, kde je sportovní povrch z umělé trávy s křemičitým vsypem, nastává po několika letech provozu zhoršení užitných vlastností, které je pro uživatele většinou již citelné. Intenzívním zašlapáním vsypu do vláken trávníku, společně s pylovým spadem a ostatními vnesenými nečistotami, se stává hrací povrch méně propustný pro dešťové srážky. Zároveň ztrácí svou vnitřní pružnost a po dešti je až nebezpečně kluzký. Naší unikátní strojní technologií čištění a současného provzdušnění s výměnou vsypu dokážeme degradovaný trávník zrenovovat a obnovit jeho původní vlastnosti a vzhled.

Renovace Tartanu

U sportovišť, která byla v minulých letech vybudována technologií kontinuální pokládky válcovaných gumogranulátových směsí, dochází v období kolem pěti až osmi let od realizace k postupnému uvolňování gumové drti, ztrátě barevnosti a nezřídka i ke vzniku trhlin v ploše sportoviště. Pokud je zde opravný, resp. renovační, zákrok proveden včas, lze povrchu vrátit jeho celistvost i barvu, a tím výrazně prodloužit jeho životnost bez nutnosti nové investice.

Renovace Asfaltu

Vhodným renovačním zákrokem pro stávající hřiště s asfaltovou plochou je její povrchová vysprávka. Na tu se pak aplikuje vícevrstvý stěrkový povrch. Touto technologií získá sportoviště výrazně na barevné atraktivitě. Plocha se zároveň vyrovná, zapraví se praskliny a výrazně se zvýší užitné vlastnosti pro jednotlivé druhy sportů.

Regenerace fotbalových umělých trávníků

Díky našemu profesionálnímu vybavení od firmy ITTEC-Redexim jsme schopni nabídnout pro fotbalové umělé trávníky komplexní služby běžné i střednědobé údržby. Při regenerační zákroku provádíme vždy hloubkové provzdušnění (dekomprese) spojené s napřímením vláken trávníku. Pokud je nutno trávník čistíme s případnou výměnou vnitřního degradovaného vsypu. Doplnění materiálu vnitřního vsypu a jeho zakartáčování do řádné nivelety je samozřejmostí.

Víceúčelová hřiště

Zhotovíme pro Vás kompletní víceúčelové hřiště na klíč a  HLAVNĚ  tzv. „na míru“.

„Na míru“ myšleno nejen rozměrově, ale zejména co se týče správné volby sportovního povrchu, oplocení a doplňkového vybavení. Každý míčový sport je specifický a je dobré před rozhodnutím o nové investici konzultovat pro a proti jednotlivých variant povrchů. Nezanedbatelná je také úvaha o způsobu budoucího provozu a související údržbě.

V rámci našich služeb jsme schopni pro Vás zajistit projektovou dokumentaci od stupně zadávací studie až po vypracování kompletní PD pro stavební povolení.

Opravy sportovního oplocení a mantinelů

Sportovní záchytné sítě, stínící a pohledové plachty

Výplně oplocení u sportovišť herní zátěží velmi trpí. Obecně mají kratší životnost, než hřiště samotné. Ne vždy je nezbytná kompletní výměna výplní oplocení, často lze situaci řešit jen opětovným plošným vypnutím, včetně překotvení napínacích lan. Případně se vymění jen určité poškozené pole. V případě, že chcete řešit odclonění sportoviště od povětrnostních vlivů, nabízíme vám pro tyto účely řešení materiálem, který může být využit jako reklamní plocha nebo další sportovní prostor.

Mantinely

Provádíme kompletní opravy mantinelových systémů fošinkových, překližkových a plastových.

Sportovní a užitné vybavení:

  • opravy, výměna, doplnění
  • venkovní hřiště
  • tělocvičny
  • mobiliář

Pro vaše sportoviště či tělocvičnu zajistíme opravu, výměnu nebo doplnění sportovního a tělocvičného vybavení. Na požádání zpracujeme normativní dispoziční návrh nového vybavení, včetně případného doplňkového mobiliáře (lavičky, stojany na kola, koše...).

Bezpečnostní kontrola sportovišť - revize

K našim službám standardně nabízíme vystavení výchozí revize sportoviště, resp. sportovního vybavení v souladu s normami ČSN EN 1176:2009 , ČSN EN 1177 případně DIN EN 15312.

Je sportovní povrch Vašeho hřiště ve stavu, který již provozně nevyhovuje?

Chcete zlepšit bezpečnost Vašeho sportoviště?

Veškeré konzultace zdarma!

Ušetřete až 75% nové investice včasnou renovací!

Renovace umělého trávníku unikátní technologií!